Muista hyödyntää kotitalousvähennys!

Muista hyödyntää kotitalousvähennys!

 

 

Kotia remontoitaessa on hyvä muistaa, että sinulla on mahdollisuus vähentää teettämiäsi remontointi- tai asennustöitä verotuksessasi kotitalousvähennyksenä. Kotitalousvähennyksen määrä riippuu siitä, teetätkö työn yrityksellä vai palkkaatko itse työntekijän.

Minkä verran kotitalousvähennystä saa?

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä vuonna 2016 on 2400 euroa vuodessa. Vähennykseen liittyy vuotuinen 100 euron omavastuu.

Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, joten puolisot voivat saada yhteensä 4 800 euron vähennyksen. Molemmilta puolisoilta vähennetään kuitenkin omavastuuosuus. Jos 2 400 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa pyytää vain toiselle puolisolle, jotta omavastuu tulee vähennetyksi vain kertaalleen.

Maksimivähennyksen eli 2 400 euron vähennyksen saat, jos vuonna 2016 yritykseltä ostamissasi palveluissa työn osuus on yhteensä noin 5 555 euroa [(5555 x 45 %) - 100) = 2 399,75].

Missä tilanteissa kotitalousvähennystä voi hyödyntää?

Muista, että oikeus kotitalousvähennykseen on vain silloin, kun työkorvauksen saaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin. Yritykseltä ostetusta työstä voit vähentää kotitalousvähennyksenä 45 % arvonlisäverollisesta työn osuudesta. Jos palkkaat henkilön työsuhteeseen, saat vähentää 15 % maksamastasi palkasta sekä palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut.

Ennen palvelun ostamista kannattaa tarkistaa, että yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin. Jos yritys on sopimuksen tekohetkellä rekisterissä, kotitalousvähennyksen saa, vaikka se olisi poistettu rekisteristä laskun maksamishetkellä.

Miten kotitalousvähennystä haetaan?

Kotitalousvähennys ei ole automaatio, vaan sitä pitää muistaa hakea itse. Teetetyt työt ja maksetut työkorvaukset tai palkat ja palkan sivukulut tulee ilmoittaa esitäytetyssä veroilmoituksessa. Verottaja tekee vähennyksen suoraan verosta, ja työn teettäjä saa hyödyn veronpalautuksena. Esimerkiksi vuoden 2015 veroilmoitus palautetaan huhti-toukokuussa 2016.

Työn teettäjä voi myös hakea ennakonpidätysprosentin alentamista kotitalousvähennyksen perusteella eli muutosta verokorttiin sinä vuonna kun vähennykseen oikeuttavat menot syntyvät. Tällöin kotitalousvähennyksen tiedot siirtyvät yleensä automaattisesti varsinaiselle veroilmoitukselle. Sama koskee palkka.fi palvelua käyttäviä. Kannattaa kuitenkin tarkistaa esitäytetty veroilmoitus ja lisätä kotitalousvähennystä koskevat tiedot, jos ne puuttuvat veroilmoituksesta.

Vähennys myönnetään sinä vuonna, jona työkorvaus tai palkka ja palkan sivukulut on maksettu.

Haluatko lisätietoja?

Lisätietoa kotitalousvähennyksestä saat mm. täältä. Yhteistyökumppaneinamme toimii useita luotettavia ammattiasentajia, jotka auttavat mielellään laskemaan tarkemmin remonttisi kustannukset.

Ota yhteyttä!