Märkätilojen vedeneristys

Märkätilojen vedeneristys

Oletpa rakentamassa uutta tai korjaamassa vanhaa kylpyhuonetta tai muuta märkätilaa, samat säännöt pätevät niin rakentamiseen kuin korjaamiseenkin. Ainoastaan oikeilla rakenneratkaisuilla, materiaaleilla ja työmenetelmillä saadaan toimivia ja kestäviä märkätilojen rakenteita.

 

Vedeneristys on tärkeä osa märkätilojen rakennetta. Sen tehtävä on estää veden haitallinen tunkeutuminen rakenteeseen, kun pinta kastuu. Asunto-osakeyhtiöissä märkätilaremontteihin tarvitaan taloyhtiön lupa, ja yleensä yhtiöillä on tarkat ohjeet remontin tekemiseen. Usein edellytetään myös ulkopuolisen valvojan käyttämistä. On huomattava, että vedeneristystyöt on teetettävä aina ammattilaisella.

 

 miran maajohtaja Saku Immonen kävi Laattaleevillä kertomassa vedeneristyksestä

 

Haastattelimme miran maajohtajaa Saku Immosta, mitä kannattaa ottaa huomioon märkätiloja vedeneristämisessä. Saku Immonen toteaa: ”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Liian myöhään tehty remontti on usein kustannuksiltaan moninkertainen verrattuna ajoissa huomattuun ja suunniteltuun remonttiin.”

Ennen vedeneristystyötä huolehditaan alustan tasaisuudesta ja lujuudesta. Alustan pitää olla puhdas, suora ja luja, painottaa Immonen. Kylpyhuoneen vedeneristystyöt voidaan aloittaa, kun kaikki pintojen kallistukset ja tasoitustyöt on tehty sekä rakenteet ovat riittävästi kuivuneet. 

Työjärjestys

Primer levitetään kaikille eristettäville pinnoille ohjeen mukaisesti laimennettuna ja annetaan kuivua valmistajan ohjeiden mukaisesti ennen varsinaista vedeneristystyötä.

 

Vedeneriste sekoitetaan ennen käyttöönottoa. Ajan säästämiseksi voi seinien vedeneristyksen ensimmäisen kerroksen aloittaa levittämällä ennen nurkkanauhan (mira 4526 safecoat nurkkanauha) asentamista. Ensimmäisen kerroksen kuivuessa vedeneristetään nurkat, ruuvinkannat ja läpiviennit (mira seal manchet). Heti, kun ensimmäinen vedeneristyskerros on kuivunut, voidaan levittää toinen kerros. Seinäpinnat märkätiloissa vedeneristetään kattoon asti.

 Lattian vedeneristys tehdään yleensä seinien laatoituksen jälkeen, jolloin lattian vedeneristyskerrosta ei vahingoiteta seinien laatoitustyön aikana. Aiemmin seinän alin rivi laatoitettiin lattian vedeneristyksen ja laatoituksen jälkeen. Nykyisin tämä ei ole ehdotonta, vaan nyt voidaan seinä laatoittaa alemmista kerroksista ylös saakka sen ansiosta, että lattia on vaaterissa.

 Lattian vedeneristämisessä tärkein yksittäinen komponentti on kaivovahvike (kaivolaippa) ja sen asennus. Miralla tähän on tarjota 4550 seal manchet. Lattia vedeneristetään kuten seinät, vähintään kahteen kertaan. Kerrosten kuivumisen jälkeen voidaan aloittaa varsinainen laatoitustyö.

 

4550 seal manchet - kaivomansetti

 

Immosen mukaan nykyisin on mahdollista valita kolmesta eri vedeneristysjärjestelmästä. *tilan tekniset ominaisuudet vaikuttavat siihen, minkälainen järjestelmä valitaan. Tässä kirjoituksessa puhuttiin siveltävästä 1k-järjestelmästä (mira 4400 multicoat).

Tätä käytetään ns. normaalissa tilanteessa. 2k (2 komponentista koostuva järjestelmä) on myös siveltävä kuten 1k. Se kuivuu nopeasti ja on diffuusioavoin.

Sellaisessa tilassa, jossa on suuri vesihöyrykuorma, käytetään kalvomaista vedeneristetta (4500 vapourmat).

 Lopuksi Saku Immonen toteaa: ” Oikein ja huolellisesti tehty sekä suunniteltu rakenne on kestävä. Sertifikaatin mukaisesti mira vedeneristysjärjestelmällä on 25 vuoden käyttöolettama”. Työ kannattaa teettää ammattilaisella.

Haluatko lisätietoja?

 Yksityiskohtaisempaa tietoa saa Laattaleeviltä tai suoraan miran teknisestä tuesta.

Lue lisää kylpyhuoneen suunnittelusta ja rakentamisesta blogikirjoituksistamme

ja oppaastamme